GIẢNG VIÊN THANH TRANG

Kinh nghiệm: Tập luyện 10 năm và Giảng dạy 7 năm

Chuyên môn:

  • Hatha Yoga
  • Pernancy Yoga
  • Trị liệu Therapy
  • Ayurveda
  • Tâm lý học
  • Chữa lành Năng lượng
showroom