hlv yoga hương mun

GIẢNG VIÊN HƯƠNG MUN

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm

  • Yoga Alliance Cirtificate 500 hours – USA
  • Yoga Alliance Yacep
  • Tổng cục Thể dục Thể Thao VN

Chuyên môn:

  • Hatha Yoga
  • Vinyasa Yoga
  • Advanced Yoga
  • Aerial Yoga
  • Pergnancy Yoga
hlv yoga hương mun
hlv yoga hương mun
hlv yoga hương mun
hlv yoga hương mun
hlv yoga hương mun
hlv yoga hương mun
showroom